Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersonen

De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden willen melden waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in een van onze scholen of andere instellingen/scholen van de Stichting Carmelcollege of het bestuursbureau in Hengelo.

De hier aan te klikken Klokkenluidersregeling geeft aan dat vermoeden van een misstand kan worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken van de Stichting Carmelcollege in Hengelo, waar het Etty Hillesum Lyceum onderdeel vanuit maakt. De namen van de Commissieleden Integriteitvraagstukken zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Contactgegevens Stichting Carmelcollege
Postbus 864, 7550 AW Hengelo
Drienerparkweg 16,
7552 EB Hengelo
074 - 245 55 55
info@carmel.nl

 

Deze Commissie Integriteitsvraagstukken gaat niet over onregelmatigheden die (zouden) plaatsvinden bij eindexamens in Carmel scholen.
Die meldt u bij de Klachtencommissie in de school zelf  (vertrouwenspersonen in onze scholen, zie lijst hierna) en /of de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon binnen een school is het eerste aanspreekpunt bij Klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie).
De vertrouwenspersoon geeft de u advies over de te volgen klachtenprocedure en schakelt waar nodig professionele hulp in.

Vertrouwenspersonen in onze scholen zijn:

Het Vlier                      

de heer D. van Bergen en mevrouw B.M. Mulders

Arkelstein                          

de heer Heim en mevrouw Van de Galiën

De Boerhaave                  

mevrouw Y. van Eekert

De Marke Noord            

mevrouw M. Cornelissen (Noord)

De Marke Zuid                

mevrouw F. Moezelaar

Het Stormink                   

de heer Jaarsveld en mevrouw Schrijver