Ouderbijdrage / Schoolkosten

De ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 is goedgekeurd in de MR-vergadering van 7 juni 2016.

Schoolkosten Arkelstein
Schoolkosten De Boerhaave
Schoolkosten De Keurkamp
Schoolkosten Het Slatink
Schoolkosten Het Stormink
Schoolkosten Het Vlier