Bijzonder verlof aanvragen

Onze scholen kunnen geen toestemming verlenen voor zogenaamd 'luxeverlof'. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de mentor van uw kind, Dit met name als het gaat om een periode van maximaal 10 dagen. Waar dat gezien de omstandigheden mogelijk is tenminste 8 weken tevoren.  

Een leerplichtambtenaar van de gemeente behandelt uw aanvraag als het gaat om verlof van meer dan 10 dagen.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Bij afhandeling van uw verzoek houdt de teamleider zich aan het beleid van de afdeling leerplicht van de gemeente Deventer (zie website).

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om hiervan aangifte bij de leerplichtambtenaar te doen.

Voor Het Vlier geldt een andere procedure voor ziekmelden en aanvragen van verlof. Klik hier voor de procedure van ziekteverzuim en klik hier voor de procedure van de verlofaanvraag.

De Marke hanteert een speciaal formulier om verlof korter dan 10 dagen aan te vragen. Klik hier.