Ziek melden

Is een leerling ziek, dan melden ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar dit ’s ochtends vóór het eerste lesuur. Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan graag nogmaals bij de schooladministratie melden.
Wordt uw kind op school ziek of heeft hij/zij onder schooltijd een afspraak buiten school met bijvoorbeeld de tandarts of andere zorgverlener, meld dit dan vooraf bij de meldkamer.
Het Stormink heeft een aparte ziekmeldingsprocedure. Klik hier voor meer info.

Leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar melden zich op dezelfde wijze ziek als bovenstaand.

Het Vlier (bovenbouw havo/vwo) heeft een specifieker ziekmeldingsprocedure als het om ziek zijn in toetsweken gaat bijvoorbeeld. Zie paragraaf 6.7 van de schoolgids.

 

Telefoonnummers voor ziekmelding:

Arkelstein 0570-504600
De Boerhaave 0570-504640
De Marke Noord 0570-504680
De Marke Zuid  0570-504730
Het Vlier 0570-504620
 Het Stormink 0570-504660

 

Meer informatie over verlof van meer dan één dag vind je hier