Ziekteverzuim

Indien een leerling ziek is, dient hij voor aanvang van de eerste les door de ouders te worden afgemeld bij de administratie van de School. De meerderjarige leerling doet dit zelf. Indien de afwezigheid langer dan één dag duurt, levert de leerling bij terugkomst op school een door de ouders geschreven en getekend briefje in (brievenbus meldkamer of administratie) waarop de afwezigheid bevestigd wordt. De meerderjarige leerling doet dit zelf. Indien een leerling na het weekend nog ziek is, dient hij op maandag opnieuw ziek te worden gemeld.

Indien een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij ziek is of een afspraak heeft buiten school, dient hij zich vooraf af te melden in de meldkamer van de school. Hij krijgt een formulier lesverzuim mee. Als hij de volgende dag nog ziek is, dient hij voor aanvang van de eerste les de volgende ochtend afgemeld te worden bij de administratie. Bij terugkomst op school wordt het door de ouders getekende formulier lesverzuim ingeleverd in de brievenbus bij de meldkamer of bij de administratie. De meerderjarige leerling tekent zelf. Bij korte afspraken buiten school wordt het formulier bij terugkomst ingeleverd bij de meldkamer en afgetekend door de daar aanwezige collega.

Telefoonnummers voor ziekmelding:

Arkelstein 0570-504600
De Boerhaave 0570-504640
De Keurkamp 0570-504744
Het Slatink 0570-504680
Het Stormink 0570-504660
Het Vlier 0570-504620

 

Voor Het Vlier geldt een andere procedure voor ziekmelden en aanvragen van verlof. Klik hier voor de procedure van ziekteverzuim en klik hier voor de procedure van de verlofaanvraag. 

Voor Het Stormink geldt een andere procedure voor ziekmelden. Klik hier voor de procedure van ziekteverzuim.

Meer informatie over verlof van meer dan één dag vind je hier