Etty goes Uganda is een internationaliseringsproject van het Etty Hillesum Lyceum in samenwerking met de Stichting Kinderen van Uganda. Eens in de twee jaar reist een groep van achttien (Het Vlier) ambassadeurs af naar Uganda. Dit enthousiaste team leerlingen zet zich gedurende twee schooljaren actief in voor het project. Zij bedenken en organiseren acties ter ondersteuning van onze twee partnerscholen in Uganda. 

De ambassadeurs ontwikkelen workshops die zij op de lagere Kaszoischool geven. Denk aan sport en spel, theater en technieklessen. Op de middelbare school doen onze leerlingen mee aan een cultureel uitwisselingsprogramma.

Zeer trots zijn wij op de oprichting van het Etty goes to School Fund.
Dit fonds stelt kinderen in staat vier jaar lang onderwijs te volgen op de middelbare Kijjabwemischool. Het gaat om kinderen waarvan de familie geen schoolgeld op kan brengen.

Oktober 2018

Heb je zin om mee te doen aan een meerdaagse fietstocht van Brussel naar Deventer? Waarbij we met een grote groep overnachten op campings in België en Nederland? Meld je nu aan voor de informatie-avond op 8 november! ettygoescycling@ettyhillesumlyceum.nl

 

Februari 2018

De nieuwe groep ambassadeurs van Uganda presenteert zich. Ze hebben er zin in!

 

November 2017

Onder toeziend oog van notaris Brummelhuis ondertekenden de kersverse bestuursleden de oprichtingsakte van de stichting Etty goes Uganda. Een prachtige mijlpaal waar we erg trots op zijn.

 


Van links naar rechts: penningmeester Brian Saal, voorzitter Anke Hamstra en bestuurslid Vincent Assink

September 2017 

Wil uw kind graag mee naar Uganda in het voorjaar van 2019?

Kom naar de informatieavond op 9 oktober
19.30 - 21.00 uur  op Het Vlier.

 

Augustus 2017

Vincent Assink, voorzitter van de centrale directie Etty Hillesum Lyceum tekende deze zomer de intentieovereenkomst van Platform Deventer - Oeganda. Diverse Deventer partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sport en maatschappelijke organisaties gaan in 2017-2021 samenwerken in Oeganda. Samen zetten zij zich in voor betere leefomstandigheden en professioneler openbaar bestuur in Oeganda.

Het platform bestaat uit Stichting Kinderen voor Uganda, Stichting Up4s, AOC Oost, Windesheim Honours College, Rabobank Salland, Go Ahead Eagles, Stichting Bulungi, The Rob Foundation, Stichting Morkiswa, Etty Hillesum Lyceum, ROC Aventus en de gemeente Deventer.

 

 

 

Juni 2017 

De Kijjabwemi school heeft met dank aan de acties die onze ambassadeurs gehouden hebben, laptops kunnen aanschaffen. Elke sectie heeft nu een laptop. Met de twee beamers die de school nu heeft kunnen docenten powerpoints inzetten in de les. Op de foto ziet u het officiële moment waarbij het bestuur van de school de laptops in ontvangst neemt.

Overigens, sinds kort heeft de school internet. Zij hebben ook een facebookpagina die u kunt liken: Kijjabwemi Secundary School.

 

Mei 2017

Onze ambassadeurs van Etty goes Uganda  vertellen hun ervaringen. Kijk naar het onderstaande filmpje en neem kennis van hun (leer)ervaringen.

 

 

Maart 2017

De reis naar Uganda was fantastisch, met vele indrukken en mooie ontmoetingen. Bij de Kasozischool hebben onze leerlingen les gegeven. Met name de technieklessen waarbij windmolentjes gevouwen en bruggen gebouwd werden, waren een groot succes. De kinderen probeerden het de volgende dag met bladeren opnieuw te maken.

Bij de Kijjabwemischool viel de hockeyles van Jeltje en Imke zeer in de smaak. Docenten en leerlingen waren wat blij met hun leesbrillen! De officiële opening van het Etty goes to School Fund was indrukwekkend.

 

 
Voor al het andere nieuws over Etty Goes Uganda, klik hier