vrijdag 6 april 2018

Schoolorkest optredens

Flink repeteren doen ze; muzikale leerlingen en docenten uit de 5 scholen voor diverse optredens komende periode.

  • Donderdag 5 en vrijdag 6 april        muzikale begeleiding musical Avenue V op Het Vlier (20.00 uur)
  • Donderdag 14 en vrijdag 15 juni     muzikale begeleiding musical Romeo & Julia op De Boerhaave (20.00 uur)
  • Vrijdag 22 juni                                 optreden voor ouders, cliënten en medewerkers van Dimence, in Deventer (16.00 uur)
  • Zondagmiddag 14 oktober              muzikale omlijsting afsluiting Kinderboekenweek in de Deventer Schouwburg
  • Zondagmiddag 18 november          medewerking aan de Elisabeth bijeenkomst voor ouders, relaties, cliënten en                                                                                        medewerkers van Dimence, in Deventer (15.00 – 16.15 uur)