Meer getalenteerd

Onderwijs dat aansluit bij je talent is belangrijk. Binnen Etty Hillesum Lyceum scholen is daarom ruimte voor onderwijs op maat. Als jij bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst of cultuur bijzonder getalenteerd bent, kun je in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Talentengroep.

Meer info? klik hier voor de Talentengroep.