Volop keus

Zes scholen telt het ons lyceum, medio 2017 zelfs zeven. Ook voortgezet vrijeschoolonderwijs kun je volgen. Volop keus dus! Naast praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium, is er tweetalig atheneum en ‘ecolyceum onderwijs’. Klik hier voor Onderwijsaanbod.

Op Het Stormink en De Boerhaave volg je jaar 1 t/m 3. Op De Keurkamp, Het Vlier en Het Slatink doe je examen. Scholen met mooie lokalen en sportvelden zijn het. Arkelstein is de school voor praktijkonderwijs. 

Waar we voor staan

Naast ‘gewone vakken’ doe je keuze- of praktijkvakken, maak je plezier en leer je samenwerken. Dit pakt elke school anders aan.

Naast ‘een gewoon rooster’ is er keus, om zo te ervaren wat bij je past. Dit maakt dat je na 2 vmbo of 3 havo/vwo kunt kiezen voor een passend beroepswereld- (vmbo) of keuzevakkenprofiel (havo/vwo) om examen in te doen.

Schoolorkest

Samen muziek maken is leuk en leerzaam. Muzikale leerlingen van onze scholen (instrument/zang) oefenen wekelijks in het schoolorkest o.l.v. een enthousiaste dirigent-docent, die zelf bekende pop, soul en jazznummers arrangeert. Het Etty Hillesum schoolorkest wordt gewaardeerd in en om Deventer. Muziek verbindt! Meer weten over optredens, laten optreden of zelf mee doen, klik hier.