dinsdag 7 februari 2017

Tevredenheidsonderzoek leerlingen

Ruim 2000 van onze leerlingen doen mee aan het landelijk jaarlijks tevredenheidsonderzoek. O.a. motivatie, lesinhoud, sfeer en veiligheidsbeleving komen aan bod. Het onderzoek geeft schooldirecties en de stafafdeling kwaliteit inzicht in waar we als EHL scholen goed in zijn en wat beter kan. Een dwarsdoorsnede van leerlingen uit zowel het vmbo, havo als vwo doet mee.