donderdag 11 februari 2016

Vakantieplanning 2016/17 bekend

Vakantieplanning 2016/17 bekend

De medezeggenschapsraad heeft beslist over de vakantieplanning komend schooljaar 2016/17. De planning geldt voor al onze scholen, een kleine aanvulling of wijziging daar gelaten.