Vertrouwd gevoel
Veilige leeromgeving
Vertrouwd gevoel

 Weet je wat zo fijn is aan De Keurkamp? Het is allemaal heel overzichtelijk. Je hebt les in een kleine klas waar je dus snel je klasgenoten leert kennen. Zo kan je leraar meer aandacht aan je geven op de momenten dat je het nodig hebt.

We staan altijd voor je klaar
Ontwikkeling
We staan altijd voor je klaar

Op De Keurkamp leer je veel over jezelf. Vooral waar je goed in bent, wat je leuk vindt. Je leert zelfstandig werken en dat je trots mag zijn op wie je bent en wat je kunt. Keuzes maken met je hoofd maar ook vanuit je hart.  

Leren door te doen
Vmbo-onderwijs

Leren door te doen

Heb je vmbo basisadvies gekregen? Dan ben je op De Keurkamp op de juiste plek. Hier bereiden we je in vier jaar voor op een beroepsopleiding. In die vier jaar leer je meer over allerlei beroepen, van kok, kapper en winkelbediende tot monteur, beveiliger en helpende zorg en welzijn. Zo kun je precies uitvinden waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En als je dat eenmaal weet, kun je een goede keuze maken voor een vervolgopleiding die bij jou past.

 

NIEUW!
2-jarige basis/kader brugklas

M.i.v. schooljaar 2016-2017 start De Keurkamp  (basisberoepsgerichte leerweg klas 1 t/m 4) met een 2-jarige basis/kader brugklas. Een leerling met basis/kader advies krijgt op De Keurkamp twee jaar rustig de tijd om zich naar het best passende niveau te ontwikkelen. Pas eind klas 2 maken we de definitieve leerweg keuze. Om leerlingen optimaal individueel te kunnen begeleiden, worden waar mogelijk klassen bewust kleiner gehouden.