Ongevallen & schade

Voor ongevallen of schadegevallen op school of tijdens schooluren zijn er verschillende verzekeringen afgesloten. Zo is er een schoolongevallenverzekering, die van toepassing is op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks komen en gaan naar school.

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering, die van kracht is tijdens al die reizen, kampen en excursies die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. Ook is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade geleden door derden. Meer informatie over de verzekeringen vindt u in de schoolgids.